Szanowny Panie Prezydencie,
Popełnił Pan bolesną dla Polaków pomyłkę, przemawiając podczas wręczania Prezydenckiego Medalu Wolności w dniu 29 maja 2012, używając określenia "Polish death camps" w odniesieniu do nazistowskich obozów zagłady. W związku z tym chcielibyśmy zaprosić Pana do Polski, by odwiedził Pan nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz i poznał prawdziwą historię nazistowskich zbrodni popełnianych na terenie okupowanej Polski. Poniżej znajduje się kilka faktów, dotyczących obozu Auschwitz, które przybliżą Panu wiedzę na temat tych tragicznych wydarzeń z czasów II wojny światowej.
Fakty zostały zaczerpnięte z oficjalnej strony internetowej Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau http://pl.auschwitz.org/h/
Dowie się Pan tam, że
- "Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoah. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy."
- "W latach 1942-1944, w ramach "ostatecznego rozwiązywania kwestii żydowskiej" (Endlösung der Judenfrage), KL Auschwitz pełnił rolę największego nazistowskiego ośrodka zagłady ludności żydowskiej z okupowanych przez Trzecią Rzeszę oraz sprzymierzonych z nią krajów europejskich."
- "Większość przywiezionych wówczas do Auschwitz, w transportach zorganizowanych przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), co najmniej 1,1 mln Żydów, wśród nich ponad 200 tys. dzieci i młodocianych, zgładzono niezwłocznie, bądź niedługo po przywiezieniu w komorach gazowych."
- "Podstawowym celem polityki niemieckiej na obszarze okupowanej Polski po zlikwidowaniu polskiego państwa i jego instytucji była eksploatacja zasobów materialnych, siły roboczej oraz usuwanie z jej terenu miejscowej ludności - Polaków i członków mniejszości narodowych. Odbywało się to poprzez ich wysiedlenie i systematyczną eksterminację."
Zapraszamy Pana w dowolnie wybranym przez Pana terminie.
Muzeum jest czynne codziennie od 8:00 do 19:00.
Z poważaniem,
Dear Mr. President,
During the ceremony of awarding with The Presidential Medal of Freedom on May 29th, you spoke about "Polish death camps" referring to Nazi concentration camps. By saying that, you have committed a mistake, which is very painful for Polish people. Therefore, we would like to invite you to Poland, to visit the Nazi death camp of Auschwitz and master the real history of Nazi crimes committed in Poland occupied by Germans. Below you will find several facts referring to the camp of Auschwitz, which explain the reality about those tragic events of World War II. These facts and quotations were taken from the official web site of Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau http://en.auschwitz.org/h/
You will learn there that:
- "All over the world, Auschwitz has become a symbol of terror, genocide, and the Holocaust. It was established by Germans in 1940, in the suburbs of Oswiecim, a Polish city that was annexed to the Third Reich by the Nazis. Its name was changed to Auschwitz, which also became the name of Konzentrationslager Auschwitz".
- "In 1942-1944, as part of the "final solution of the Jewish question" (Endlösung der Judenfrage), Auschwitz served as the largest Nazi center for the destruction of the Jewish population of the European countries occupied by and allied to the Third Reich.
- "The majority of the Jews who arrived in Auschwitz in transports organized by the Reich Main Security Office (RSHA), at least 1.1 million people including more than 200 thousand children and young people, were killed in the gas chambers immediately or soon after arrival."
- "After the liquidation of the Polish state and its institutions, the fundamental goal of German policy in occupied Poland was the exploitation of material and labor resources, and the removal of the local Polish population and ethnic minorities (...) From the beginning of the occupation, various places of imprisonment, police jails, judicial prisons, transit camps, labor camps, reeducation camps, penal camps and, above all, concentration camps played an important role in the process of the systematic extermination of the Poles (...)"
You are invited at any suitable time.
Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau is open every day from 8:00 to 19:00
Best regards,
Podpisz się:

Liczba podpisów: 26818

Dotychczas podpisali się:

Były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Unijny komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski, Witold Waszczykowski z sejmowej komisji spraw zagranicznych, Były premier Kazimierz Marcinkiewicz, Były szef MON-u Bogdan Klich, Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski, Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Szef krakowskiego IPN-u Marek Lasota, Szef klubu PSL-u Stanisław Żelichowski, Były marszałek Sejmu Marek Borowski, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Robert Grzelak, Ewelina Żak, Rafał Kuraś wnuczek osadzonego w KL Birkenau nr obozowy 125642, Łukasz Roćko, Maria, Łukasz Witkowski, Łukasz Średziński, Konrad Orlewicz , Robert Rzeszowski - Dublin,...

Zobacz wszystkie podpisy