Brodnica

Nad Drwęcą, wśród jezior Pojezierza Brodnickiego, leży Brodnica – niewielkie, ale piękne i klimatyczne miasto. Kusi krzyżackimi zabytkami, urzekającym rynkiem, ciekawą historią i niezwykłym otoczeniem. Wystarczy zagłębić się w otaczające miasto, gęste lasy, by trafić w miejsca pełne dzikiej przyrody ale też… średniowiecznych legend.

Historia Brodnicy jest nierozerwalnie związana z Zakonem Krzyżackim – mieli oni tutaj jedną ze swoich siedzib i nadali miastu kształt, który zachowało do dziś. Pozostawili po sobie też kilka legend – między innymi o pochodzeniu brodnickiego herbu, na którym widnieje ręka.

Dzisiejsza Brodnica sporo zawdzięcza Krzyżakom – przede wszystkim to, że w ogóle powstała. To właśnie oni byli założycielami miasta i fundatorami wielu obiektów. Zakonnicy pozostawili po sobie sporo architektonicznych pamiątek takich jak na przykład resztki murów obronnych, górującą nad miastem wieżę, czy Bramę Chełmińską, średniowieczne wejście do miasta.

Herbem Brodnicy jest otwarta dłoń na czerwonym tle – pochodzenie tego symbolu obrosło w legendy. Jedna z najciekawszych mówi, że na herbie widnieje odcięta dłoń, pozostałość po surowym średniowiecznym prawie. Według tego prawa, które kiedyś w Brodnicy obowiązywało, za niektóre przestępstwa, takie jak kradzież czy fałszerstwo obcinano prawą dłoń.

To oczywiście tylko legenda – herb najprawdopodobniej nic innego jak dextera dei, czyli dłoń Boga, która miała błogosławić Brodnicę. Znak jest bardzo charakterystyczny – niewiele miast w Polsce może pochwalić się podobnym herbem.  

Spokojna Brodnica ma sporo do zaoferowania turystom. Jak to w krzyżackim mieście, na pewno dobrze będą się bawić ci, którzy lubią średniowieczną architekturę. Znajdziemy tam gotycki, XIV-wieczny kościół św. Katarzyny, ruiny zamku krzyżackiego, z którego w doskonałym stanie zachowała się ośmioboczna wieża, barokowe spichlerze, a nawet Pałac Anny Wazówny z XVI-wieku. Okolice Brodnicy to z kolei szansa na relaks wśród jezior, lasów i dzikiej przyrody.

atrakcje


Reklama