Hrubieszów

Hrubieszów to najdalej wysunięty na wschód punkt Polski i Unii Europejskiej. Można powiedzieć rubieże Europy zachodniej. Tak też było w średniowieczu, gdy jak mówijedna z hipotez -pierwsza nazwa Rubieszów- właśnie od rubieży. Prawa miejskie Rubieszów otrzymał w 1400 roku od króla Władysława Jagiełły i z tą nazwą funkcjonował aż do 1802 roku.

To wyjątkowo dobrze strategicznie położone miasto. Miasto na wyspie. W najstarszej części ruch zorganizowany jest ulicami jednokierunkowymi o kształcie pierścienia – właśnie z powodu wyspy oblanej rzeką Huczwą. W okolicach miasta znajdują się liczne wczesnośredniowieczne cmentarzyska, kurhany i inne odkrycia archeologiczne związane z Gotami, którzy przez wieki panowali na tych ziemiach, zanim przybyli Słowianie. Byli tak dobrze rozwiniętym ludem, że potrafili nawet podrabiać rzymskie monety. Jedyne falsyfikaty na świecie zostały znalezione na wykopaliskach niedaleko Hrubieszowa. Dlaczego je fałszowali? Ponieważ przez Hrubieszów przebiegał jeden z najważniejszych w imperium rzymskim szlak handlowy.

Pierwsza wzmianka o Hrubieszowie znajduje się w dokumentach z 1254 roku, gdzie określany jest jako osada, leżąca wśród lasów, z dworem myśliwskim. Przypuszcza się, iż wcześniej istniał tu ruski gród obronny, będący jednym z Grodów Czerwieńskich, położony na wyspie oblanej wodami rzeki Huczwy.

Hrubieszów miastem 3 kultur

Mało jest takich miasta, gdzie na jednej osi w odległości dosłownie kilkuset metrów znajdowały się 3 świątynie- żydowska, prawosławna i katolicka. Zgodnie z anegdotą opowiadaną przez prof. Witora Zina- rodowitego Hrubieszowianina po nabożeństwach wszyscy spotykali się na partyjce remika i wspólnie popijali wódeczkę. Przez dziesięciolecia mimo wielorodności w Hrubieszowie nie było konfliktów.

Ludzie związani z Hrubieszowem, o których warto wspomnieć, zaczynając od umysłów ścisłych to: Abraham Stern- twórca maszyny liczącej, architekt Stefan du Chateau, ks. Stanisław Staszic. W Hrubieszowie urodził się słynny polski pisarz Bolesław Prus, pracowali tu m.in.: Stanisław Staszic, Bolesław Leśmian i prof. Wiktor Zin. 

atrakcje


Reklama