Jawor

Leżący nad Nysą Szaloną, Jawornikiem i Paszówką Jawor na Dolnym Śląsku słynie z unikatowego na skalę światową Kościoła Pokoju, Zamku Piastowskiego czy organizowanego od lat dziewięćdziesiątych XX wieku święta Chleba i Piernika. Licząca 24 tysiące mieszkańców miejscowość znajduje się w środkowej części Dolnego Śląska.

Nazwa miejscowości wywodzi się od nazwy drzewa - jawor, które jest dość popularne w tym regionie. Najstarsza wzmianka na ten temat pochodzi z XI wieku. Jawor otrzymał prawa miejskie prawdopodobnie między 1242 a 1275 rokiem. Nie udało się jednak odnaleźć dokumentu lokacyjnego, który by ten fakt potwierdził. Zachowane wzmianki o lokalnych władzach i wizerunek herbu na pieczęci pochodzą z 1300 roku. Niegdyś był to jeden z najsilniejszych ośrodków tkactwa na Dolnym Śląsku.
 

atrakcje


Reklama