Kędzierzyn Koźle

Kędzierzyn-Koźle jest portem rzecznym. Właśnie w tym mieście rzeka krzyżuje się z kanałem, ale do niego nie wpływa. To jest możliwe, bo w tym miejscu na odcinku około 50 metrów rzeka swobodnie wartkim nurtem przepływa pod kanałem.

Gdy budowano go w ubiegłym wieku jego betonowe koryto wzniesiono nieco do góry, a poziom rzeki obniżono. Było to konieczne, bo Kłodnicy nie dało się ominąć. Fachowo taki układ nazywa się syfonem i stosowany jest bardzo rzadko - w Polsce są tylko dwa takie miejsca: właśnie w Kędzierzynie-Koźlu i na Kujawach. W Europie miejsc, gdzie zastosowano takie rozwiązanie jest zaledwie kilka.

Historia miasta związana jest z dziejami Koźla, którego korzenie sięgają średniowiecza. Jej nazwa nawiązuje do braci Kozłów, którzy żyli na tych terenach w średniowieczu.

W XIX wieku prężniej natomiast zaczął rozwijać się - głównie za sprawą rozbudowy kolei - Kędzierzyn.

Na przełomie XIX i XX wieku w Koźlu powstał istniejący do dziś port. Nieco wcześniej zlikwidowano tamtejszą twierdzę.

 

atrakcje


Reklama