Nidzica

Nidzica zwana jest Bramą Warmii i Mazur. Prawa miejsce i nazwę Neidenburg otrzymała w 1381 roku od wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego. W tym czasie trwała tu budowa zamku, którą ukończono na początku XV wieku.

Przemarsz wojsk i spalenie przedmieścia w 1656 roku przez Tatarów wyrządziły miastu znaczne szkody. Los nie szczędził Nidzicy tragicznych wydarzeń także w późniejszym okresie - rok 1664 ogromny pożar miasta, lata 1710-1711 epidemia dżumy, rok 1804 kolejny duży pożar, 1831 epidemia cholery. Ciężkim doświadczeniem dla Nidzicy był także pobyt w mieście wojsk Napoleona.

Widoczny rozwój grodu nad Nidą nastąpił dopiero w połowie XIX wieku. Wzrosła liczba mieszkańców, zbudowano nową infrastrukturę miejską, a w roku 1888 zbudowano połączenie kolejowe z Olsztynem i Działdowem.

Rozwój miasta zahamowała I wojna światowa. W roku 1914 miasto zostało splądrowane i spalone przez Kozaków. Po niemieckim zwycięstwie pod Tannenbergiem i wyparciu Rosjan z Nidzicy przystąpiono do odbudowy miasta. Niestety w czasie II wojny światowej miasto bardzo ucierpiało – zostało zniszczone w 75 – 80%, a niemieckojęzyczna ludność została wysiedlona. 

Nidzica nazywana jest często "Bramą na Warmię i Mazury". W samej miejscowości jak i w okolicy nie brakuje ciekawych zabytków oraz imprez kulturalnych. Okolice miasto niezwykle malowniczy, pagórkowaty teren, pokryty licznymi jeziorami, lasami, mokradłami i torfowiskami.

atrakcje


Reklama