Przemyśl

Przemyśl to miasto o ponad tysiącletniej tradycji. Pierwsza wzmianka o nim pojawiła się w tzw. Latopisie Nestora, a informowała o zajęciu miasta przez księcia kijowskiego Włodzimierza w 981 roku. W mieście tym od zawsze mieszały się kultury polska, ukraińska, rosyjska i żydowska.


Przemyśl najwięcej jednak zawdzięcza cesarzowi Franciszkowi Józefowi. Największy rozkwit nastąpił za jego epoki: wybudowano tutaj mosty, kamienice i dworzec kolejowy. Przemyśl leży nad Sanem, podobnie jak Rzym - na siedmiu wzgórzach. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych miasta jest jego zabytkowy rynek. Słuchacze, zgłaszający kandydaturę Przemyśla do udziału w naszym cyklu Fakty z Twojego Miasta, zwracali uwagę właśnie na pochyły rynek z wyjątkową zabudową. Plac przechylony jest pod kątem 30, a miejscami nawet 45 stopni. Różnica pomiędzy jego najwyższym i najniższym punktem wynosi nawet kilkanaście metrów.

 

atrakcje


Reklama