Przeworsk

Przeworsk to położone malowniczo wśród podkarpackich pagórków około piętnastotysięczne miasteczko. Skąd wzięła się nazwa? Ta najstarsza, jak  wskazują XIII-wieczne źródła, brzmiała Pereworesk i świadczy o starym, słowiańskim pochodzeniu będącej niegdyś w tym miejscu osady.


Pierwsze wzmianki o Przeworski znajdujemy w źródłach historycznych z 1281 roku. Lokacja miała miejsce dużo później bo pod koniec XIV wieku. To właśnie w Przeworsku (dzięki licznym przywilejom i powstaniu powiatu sądowego) odbywały się szlacheckie sądy ziemskie.
Najstarsza, zanotowana nazwa miasta brzmi Pereworesk. W źródłach z XIV i XV wieku występują nazwy: Preworsko, Przeworsko, Przeworszko, Przeworscho, Przeiworsko, Przyworsko, Prziborsko.


W połowie XV wieku zaczęto najczęściej używać nazwy Przeworsko i właśnie w takim brzmieniu nazwa miasta występuje w księgach konsystorskich w Przemyślu.

 

 


Analizując różnego rodzaju nazwy, możemy dojść do wniosku, że sama nazwa pochodzi od starej, słowiańskiej osady. Przeworsk bowiem, jak podają źródła, stanowił od IX wieku twierdzę graniczną, wchodzącą w zespół obronny ziemi przemyskiej.

Miasto przez lata odgrywało rolę ważnego centrum życia gospodarczego. To tutaj rozkwitało rzemiosło a zwłaszcza tkactwo. Również w przeworsku często spotykali się kupcy z pobliskich okolic.


Dziś Przeworsk to lokalny ośrodek usługowo-przemysłowy. W tym miejscu krzyżują się szlaki komunikacyjne i linie kolejowe. W samym mieście możemy zobaczyć około 60 zabytków. Jedną z najciekawszych atrakcji jest jedyny w Polsce żywy skansen Pastewnik.
Najważniejszymi symbolami miasta Przeworska są herb, flaga oraz hejnał. Symbole te zostały uchwalone przez Radę Miasta Przeworska i są opisane w Statucie miasta Przeworska. Herbem Przeworska jest „Leliwa”, srebrny półksiężyc i złota sześcioramienna gwiazda umieszczona na tarczy koloru niebieskiego.
 

atrakcje


Reklama