Rzeszów

Nazwa Rzeszów pochodzi od słowiańskiego imienia Rzech, Rzesz bądź Rzetysław. Wódz o tym imieniu, założyciel grodu, bronił go przed najazdami rabusiów. Z wdzięczności więc osadę nazwano jego imieniem.

 

Akt lokacyjny miasto otrzymało od Króla Kazimierza Wielkiego w 1354 roku. Pierwszym władcą grodu był rycerz Jan Pakosławic który zmienił swoje nazwisko na Rzeszowski.  Miasto rozwijało się dzięki handlowi.  Przebiegał przez nie szlak między między Krakowem, Lwowem oraz Sandomierzem. Rzeką Wisłoka z kolei transportowano towary przez San i Wisłę aż do Gdańska. Najazdy tatarskie, szwedzkie rujnowały miasto, ale mimo tego podnosiło się z kolan. Okres świetności i intensywnego rozwoju skończył się w XVIII wieku, kiedy to właścicielami miasta stał się ród Lubomirskich. Nie byli dobrymi gospodarzami, miasto zaczęło podupadać, a prawa mieszkańców stale były ograniczane.

Zmiana nastąpiła po wyzwoleniu się miasta od rodu Lubomirskich i to dosłownie. Na podstawie decyzji ówczesnego zaborcy Cesarstwa austriackiego ( Rzeszów leżał administracyjnie w księstwie Galicji i Lodomerii) Rzeszów został zaliczony do kategorii miast królewskich. Miejskim rajcom udało się wykupić wszelkie prawa do miasta od Lubomirskich i w 1844 roku stał się miastem wolnym. 
Później bitwy, rozbiory. Ponownie Rzeszów zaczął się rozwijać w drugiej połowie XIX wieku kiedy to powstała linia kolejowa prowadząca do Lwowa. Miasto obecnie przeżywa ogromny rozwój. Poprzez włączenie sąsiednich miejscowości powierzchnia zwiększyła się czterokrotnie. Jednym z powodów rozwoju jest przemysł lotniczy, który ulokował się wokół lotniska w podrzeszowskiej Jasionce . 

atrakcje


Reklama