Suwałki

Suwałki to prawie 70-tysięczne miasto, pięknie położone nad rzeką Czarna Hańcza. W pobliżu miasta przebiegają granice Polski z Litwą, Obwodem Kaliningradzkim i Białorusią. Region ten zaliczany jest do najzimniejszych obszarów Polski, przez co nazywany jest często "polskim biegunem zimna".

Historia miasta sięga XVII wieku, kiedy to zakon kamedułów z pobliskiego klasztoru w Wigrach, na wyludnionych terenach dawnej Jaćwieży, rozpoczął zakładanie osad. Jedna z nich dała początek Suwałkom, które prawa miejskie otrzymały w 1720 roku, potwierdzone przywilejem królewskim przez August II Mocnego. W swojej trzywiekowej historii miasto znajdowało się w granicach Polski, Litwy, Rosji i Niemiec, by po okresie okupacji, w 1945 roku ponownie wrócić do Polski. Suwałki są największym miastem Suwalszczyzny - historycznej krainy leżącej w granicach utworzonej w roku 1867 Guberni Suwalskiej, która rozciągała się także na ziemiach należących obecnie do Litwy i Białorusi.

 

 

Ze względu na bogactwo nieskażonej przyrody, cała Suwalszczyzna to teren zaliczany do Zielonych Płuc Polski - idei, której twórcą jest polityk, leśnik i ekolog Krzysztof Wolfram. Utworzono tu szereg obszarów chronionych - m.in. Suwalski Park Krajobrazowy, Wigierski Park Narodowy czy Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Mimo że Suwałki leżą na obszarze bogatym w zasoby rud żelaza, wanadu i ołowiu, to jednak ze względu na głębokość ich zalegania, ochronę przyrody i Zielone Płuca Polski złoża nie są eksploatowane. W mieście rozwinął się jedynie przemysł drzewny, spożywczy, materiałów budowlanych, turystka i usługi. Na chętnych do zainwestowania czeka Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

atrakcje


Reklama