Wschowa

Miasto leżące w województwie lubuskim swoje początki ma w grodzie istniejącym już w XII wieku. Tu ożenił się król Kazimierz Wielki. Z czasów tego władcy zachowały się fragmenty murów. Największe wrażenie w mieście robi jednak klasztor franciszkanów z XVII wieku. Warty odwiedzenia jest Rynek połączony z Placem Zamkowym – wokół nich m.in. Zamek Królewski i barokowe kamienice, a na środku ratusz. Wschowa ma 15 tysięcy mieszkańców. 

Dokładne początki miasta leżącego dziś w województwie lubuskim skrywa tajemnica, ale już w XII w. istniał tutaj gród. Za pierwszą wzmiankę o Wschowie przyjmuje się często bullę papieża Innocentego II z 1136 r. skierowaną do arcybiskupa gnieźnieńskiego. Żadnych wątpliwości nie budzi już natomiast fakt wystawienia we Wschowie w 1248 r. dokumentu dla klasztoru w Obrze przez dwóch książąt śląskich - Bolesława i Henryka, synów Henryka Pobożnego.
Tutaj w 1365 roku król Kazimierz Wielki wziął za żonę księżniczkę Jadwigę, córką księcia głogowsko-żagańskiego Henryka V. Jeden z największych polskich władców liczył, że Jadwiga (młodsza o może nawet 40 lat), dla niego czwarta już żona, da mu w końcu upragnionego syna. Z tego związku urodziły się jednak trzy córki.
Wcześniej, w 1343 r., w wyniku zbrojnej wyprawy przeciwko księciu głogowsko-żagańskiemu Henrykowi V władca Polski zdobył Wschowa i przyłączył ją do Królestwa Polskiego. Zostało to prawnie usankcjonowane w traktacie pokojowym zawartym w Namysłowie w 1348 r. Te postanowienia obowiązywały przez blisko 450 lat, aż w 1793 r. Prusy zajęły Wschowę w wyniku II rozbioru Polski.
We Wschowie warto odwiedzić Ratusz – o którym wzmiankowano już w 1435r. Przed wejściem do ciekawego wnętrza trzeba zobaczyć herb miasta umieszczony na frontonie. Przedstawia scenę koronacji Najświętszej Marii Panny. Poniżej znajduje się podwójny krzyż jagielloński z dwoma pierścieniami. Został on wprowadzony prawdopodobnie w XV w. jako kolejny element herbu Wschowy, a później w ogóle zastąpił skomplikowaną i trudną do przedstawienia scenę koronacji Najświętszej Marii Panny.


Fontanna miejska z XVIII wieku jest ozdobiona rzeźbą przedstawiającą kobietę w zbroi, która w prawej ręce trzyma proporzec, a lewą ma opartą o tarczę. To kopia rzeź by, której oryginał jest w Muzeum Ziemi Wschowskiej.
Na zachodnia pierzei Rynku znajduje się kilka barokowych kamieniczek z XVII w.
Zamek istniał już na początku XVII wieku. 200 lat później Prusacy rozebrali stare budynki i postawili nowe, urządzone na więzienie. Dopiero po II wojnie światowej budynki zmieniły przeznaczenie stając się fabryką.
Nieco dalej stoi pomnik wystawiony ku czci ofiar totalitaryzmów.
Ciekawe są kościoły:
- ewangelicki pw. Żłóbka Chrystusowego z początków XVII w.
- farny pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Uroczy jest lwi mostek - stojąca pośrodku figura Lwa wykonana została z piaskowca w stylu rokokowym prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku. Postać lwa podtrzymuje w łapach kartusz z herbem miasta Wschowy.
Na obrzeżach miasta stoi jeden z najdziwniejszych pomników w Polsce – byka Ilona, symbolu polityki rolnej PRL.

atrakcje


Reklama