fot. Krzysztof Kot / RMF FM

Twierdza Dęblin

RMF FM
woj. Lubelskie
19 marca 2018
Projektantem pierwszych dzieł fortecznych Twierdzy Iwangorodzkiej był gen. inż. Iwan Dehn. To początki twierdzy Dęblin, która w czasach zaborów stale była rozbudowywana. W latach 1852-53 odbywał w niej służbę por. Romuald Traugutt, późniejszy dyktator powstania styczniowego.

Przed fosą cytadeli, którą możemy podziwiać do dzisiaj, powstały 3 raweliny i 2 reduty. W 1879 r., na podstawie planów gen. inż. Edwarda Totlebena przystąpiono do dalszej rozbudowy twierdzy, wznosząc na jej obwodzie 7 fortów artyleryjskich. Po ich wybudowaniu - do 1885 r. - system umocnień twierdzy uzyskał postać podwójnego przedmościa.

Dzięki rozwojowi twierdzy rozwijały się również osady. Co ciekawe I wojnę światową na froncie wschodnim rozpoczęła Bitwa Dęblińska, w której wojska rosyjskie (na przedpolach twierdzy) odparły w październiku 1914 r. nacierające od zachodu, sprzymierzone wojska austriackie i niemieckie. Twierdza została opuszczona - niezdobyta - dopiero w 1915 roku. Okupowały ją wojska austriackie, a następnie niemieckie. Po odzyskaniu niepodległości zajęło ją Wojsko Polskie.

Od końca maja do sierpnia 1920 r. w Dęblinie stacjonowała Francuska Szkoła Pilotów, którą przebazowano do Bydgoszczy, w związku ze zbliżającym się frontem. W lipcu Dęblin stał się bazą dla lotnictwa polskiego biorącego udział w wojnie polsko- bolszewickiej. To właśnie w Dęblinie odbyła się koncentracja wojsk przed tzw. ofensywą znad Wieprza. Osobiście wojska wizytował i dowodził Józef Piłsudski. Od tego manewru rozpoczął się "Cud na Wisłą". Dęblin i twierdza były doskonałym miejscem do rozpoczęcia operacji.

15 września 1939 r. Niemcy zajęli Dęblin i osadę Irena. W twierdzy powstał sztab 10 Armii gen. Waltera von Reichenau. Część twierdzy zamieniono w obóz jeniecki. Przewinęli się przez niego zarówno polscy żołnierze gen. Kleeberga, a później sowieccy, a nawet włoscy.

Tagi: twierdzaDęblinhistoria

Reklama