fot. Józef Polewka / RMF FM

Pińczów - Synagoga

RMF FM
woj. Świętokrzyskie
24 września 2018
W przeszłości w Pińczowie zamieszkiwało wielu Żydów. Znajduje się tam jedna z najstarszych synagog na ziemiach polskich. Została zbudowana w latach 1594-1609.

Pierwsi Żydzi mieszkali w Pińczowie już w pierwszej połowie XVI wieku. Od 1576 płacili podatki, a w 1594 roku otrzymali przywileje od właściciela miasta, Zygmunta Myszkowskiego, w tym zezwolenie na budowę synagogi. Była ona budowana w latach 1594-1609. Jej projektantem był najprawdopodobniej pochodzący z Florencji architekt Santi Gucci.

Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali wnętrze synagogi oraz wywieźli lub zniszczyli jej całe ruchome wyposażenie. Wówczas przepadł zbiór około stu zwojów Tory, gromadzony przez wieki w synagodze. W 1944 roku zniszczeń dopełniły bombardowania. Po zakończeniu wojny przystąpiono do prac remontowych synagogi – w 1947 roku zrekonstruowano dach. Później w tym miejscu mieścił się magazyn nawozów sztucznych i materiałów budowlanych.

Obecnie budynek stanowi on Pomnik Pamięci o Holocauście Pińczowskich Żydów.

Reklama