Kętrzyn - zamek krzyżacki

RMF FM
woj. Warmińsko-mazurskie
19 listopada 2018
Zamek krzyżacki - zbudowany w latach 1360-1374 z przeznaczeniem na siedzibę prokuratora krzyżackiego. Dla wzmocnienia możliwości obronnych, na początku XIV wieku otoczono go dodatkowym murem z trzema basztami i bramą wjazdową. Po sekularyzacji Prus zamek stał się siedzibą starosty i aby przystosować go nowej funkcji w latach 1528-1529 został przebudowany - powstała m.in. druga brama wjazdowa.

Przed I wojną światową część pomieszczeń zamku przeznaczono na mieszkania oraz biuro niemieckiej 3 Brygady Piechoty. Na początku lat 40. w jego piwnicach zorganizowano schron przeciwlotniczy. W czasie II wojny najwięcej zniszczeń zamku dokonała Armia Czerwona, paląc jego większą część. Odbudowa w latach 1964-1966 przywróciła mu jego gotycki charakter. Podwyższono dachy, w skrzydle północnym dodano jedno piętro z gotyckimi szczytami i spadzistym dachem. Obecnie wewnątrz zamku mieści się Biblioteka Miejska, Muzeum Regionalne im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz siedziba bractwa rycerskiego. W zbiorach muzeum obejrzeć można m.in. kolekcję obrazów, rzeźb i zabytkowych mebli z okresu od XV do XIX wieku.

Tagi: zamekKrzyżacyzabytkiMazury

Reklama