fot. Michał Dukaczewski/RMF FM

Kłodawa - Centralny Łuk Turystyczny

RMF FM
woj. Wielkopolskie
14 stycznia 2019
Zwiedzając Kłodawę i jej okolice, warto sprawdzić, czym jest Centralny Łuk Turystyczny. Na stronie organizacji czytamy: to wspólna inicjatywa miast i gmin regionu centralnej Polski oraz firm z szeroko rozumianej branży turystycznej, promująca atrakcje turystyczne znajdujące się na ich terenie. Celem współpracy jest stworzenie i promocja, oferującego wiele różnorodnych atrakcji, wspólnego produktu turystycznego. Głównymi miejscowościami Centralnego Łuku Turystycznego, od których wzięła się nazwa tego projektu, są: Łęczyca, Uniejów i Kłodawa.Kłodawska kopalnia jest jednym z głównych elementów tego szlaku. Jego pomysłodawcy zachęcają, by zwiedzając centrum kraju, zatrzymać się właśnie w niej. Oprócz Kłodawy na CŁT znajdziemy m.in. Archikolegiatę w Tumie, Zamek w Łęczycy czy Piątek - geometryczny środek Polski.

Pierwsze ślady osadnictwa w okolicach Kłodawy pochodzą sprzed 4000 lat. Odkryto je we wsi Słupeczka. 2500 lat temu z kolei na terenie Starej Kłodawy. Nazwa miasta pochodzi od wyrazu "kłoda". Za początki miasta można uznać budowę kościoła, którą zlecił król Władysław Herman. Świątynię p.w. św. Idziego władca kazał wybudować w akcie wdzięczności za narodziny syna Bolesława. Bolesława Krzywoustego. Obok kościoła, funkcjonującego później jako kolegiata, zaczęła się rozwijać kolegiata. Osiedlali się w jej okolicy kupcy i rzemieślnicy. To wtedy zaczęła powstawać osada miejska Kłodawa.

Reklama