Wykopaliska w Gieczu / Fot. Łukasz Wysocki, RMF FM

Giecz

RMF FM
Giecz to jeden z najstarszych i najważniejszych ośrodków związanych z początkami państwa polskiego. Gród wzniesiony został jeszcze w IX wieku i typuje się go na prawdopodobną siedzibę rodową pierwszych Piastów.

Jadąc do Poznania, w poszukiwaniu pozostałości piastowskich, należy udać się przede wszystkim na Ostrów Tumski - tam znajduje się najstarsza w kraju katedra, w której chowano pierwszych władców Polski. Warto też zwiedzić pozostałości książęcego palatium z X w. i odkrytą w 2006 roku rotundę Dąbrówki.

Jak się okazuje, jednym z najważniejszych miejsc, związanych z początkami państwa polskiego, jest Giecz! Dziś to niewielka wioska leżąca na wschód od Poznania, ale wykopaliska archeologiczne udowodniły, że w IX i X w. był to bardzo ważny gród.

Bardzo możliwe, że była to pierwsza stolica Polski - część archeologów uważa, że właśnie Giecz pełnił rolę ośrodka władzy za czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Niestety najazd czeskiego księcia Brzetysława spowodował, że Giecz stracił na znaczeniu i nigdy już swojej dawnej świetności nie odzyskał.

Nie oznacza to jednak, ze stolicą natychmiast stał się Kraków. Polscy książęta i królowie długo jeszcze przenosili się z miejsca na miejsce. W połowie X wieku dominującą rolę w państwie Piastów zaczęły odgrywać Gniezno i Poznań. Potem Kraków, Płock, znowu Poznań, jeszcze raz Kraków i wreszcie Warszawa. I tu się przeprowadzki zakończyły.

Dziś, w rezerwacie archeologicznym w Gieczu można oglądać pozostałości dawnego grodziska, bodaj najstarszego w Polsce. Za pomocą dendrochronologii (czyli badania słojów drewna) naukowcom udało się potwierdzić, że belki, z których zbudowano domy w Gieczu, pochodzą rzeczywiście z X wieku. Jednak inni badacze są sceptyczni, czy naprawdę było to najważniejsze miejsce w piastowskim państwie. Nie znaleziono tu ukończonego książęcego pałacu, a jedynie fundamenty pod budowlę. Zastanawia także fakt, że po zniszczeniach nikt nie odbudował grodu, a mieszkańcy przenieśli się w inne miejsce.

Reklama