Park Etnograficzny w Sanoku

RMF FM
Unikalne w skali europejskiej Muzeum Budownictwa Ludowego - czyli popularny skansen prezentuje architekturę i sztukę ludową Bojków, Łemków, Dolinian i Pogórzan. Jest największą tego typu placówką w Polsce i jedną z największych w Europie. Dopełnieniem plenerowej ekspozycji jest sektor naftowy, który ukazuje ewolucję przemysłu naftowego, którego historyczną kolebką jest Galicja. Niedawno został oddany do użytku nowy sektor z rekonstrukcją XIX-wiecznego miasteczka galicyjskiego.

To aż 38 hektarów na których  prezentowana jest kultura polsko-ukraińskiego pogranicza we wschodniej części polskich Karpat (Bieszczady, Beskid Niski) wraz z Podkarpaciem.  Znajdziemy tam dziedzictwo Bojków, łemków, Pogórzan i Dolinian. Wszystko podzielone na oddzielne sektory ekspozycyjne.

Na terenie muzeum zgromadzono ponad 100 obiektów budownictwa drewnianego z okresu od XVII do XX wieku, gdzie obok budynków mieszkalnych, mieszkalno-gospodarczych i gospodarczych, w Parku znajdują się również obiekty sakralne (XVII-wieczny kościół, dwie XVIII-wieczne cerkwie bojkowskie, jedna okazała cerkiew łemkowska z samego początku XIX w. i kilka malowniczych kapliczek), budynki użyteczności publicznej (szkoła wiejska, zajazd) oraz obiekty przemysłowe (młyn wodny, wiatraki, kuźnie).

 

 


Świątynie oraz budynki mieszkalne i gospodarcze są w pełni urządzone, dlatego wchodząc do ich wnętrz można poczuć się jak podróżnik cofnięty w czasie. We wnętrzach znajdziemy np. warsztaty rzemieślnicze np. pracownie tkackie, garncarza, kołodzieja, wytwórcy drewnianych łyżek, koszy wiklinowych itp.
W skansenie znajdziemy też stałą ekspozycję malarstwa ikonowego pt. Ikona karpacka, na której zaprezentowano ponad 220 ikon, ukazujących pełny rozwój tego typu malarstwa w strefie polskich Karpat.
Dopełnieniem stałych wystaw są ekspozycje czasowe, które w zależności od pory czy zapotrzebowania, prezentowane są w parku.
 

Reklama