Ząbkowice Śląskie - Krzywa Wieża

RMF FM
Ząbkowice Śląskie - Miasto Krzywej Wieży i Frankensteina - to urokliwe miasteczko z przepięknym neogotyckim ratuszem, ruinami zamku wraz z lochami, kościołami i niespotykanymi nigdzie imprezami kulturalnymi. Niesamowitym, przepięknym i niepowtarzalnym zabytkiem jest Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich. Jest drugą, co do wysokości w Europie krzywą wieżą, zaraz po Pizie we Włoszech. To najbardziej krzywa i najwyższa wieża w Polsce! Obecnie odchylenie wieży od pionu wynosi 2,14 metrów.

Miasto warto odwiedzić, bo jest to miejsce pełne ciekawostek, zagadek, tajemnic. Już sama nazwa miasta, które do 1945 roku nazywało się Frankenstein i związana z nim prawdziwa historia szajki grabarzy, która wywoła epidemię na skutek której zmarła 1/3 miasta wywołuje dreszcz emocji.

Jeżeli chodzi o wieżę, to jedna z wersji głosi, że jest ona pozostałością dawnego zamku, inna, że służyła jako brama miejska. Trzecia wreszcie wersja podaje, że wieża została zbudowana jako miejska dzwonnica. W 1858 roku, podczas wielkiego pożaru miasta, górna część wieży uległa zniszczeniu. Po odbudowie wysokość wieży wynosi 34 m.

Nie wiadomo dokładnie, dlaczego wieża uległa pochyleniu. Powszechnie uważa się, że przyczyną mogły być wstrząsy tektoniczne, ale można tu usłyszeć i takie założenie, że wieża od początku mogła zostać zbudowana pochylona. Ot, taka fantazja budowniczych, którzy chcieli, by Ząbkowice posiadały wyjątkową i niepowtarzalną budowlę.  Ponoć jeszcze w XIX wieku w części wieży, która została strawiona przez wielki pożar, widniał napis wykonany ręką budowniczego: „Ich heiß Hohannes Gleiß, hab diesen Turm schieff gebaut mit Fleiß“. (Nazywam się Johannes Gleiß, wybudowałem tę wieżę krzywą z pilnością).

Obecnie odchylenie wieży od pionu wynosi 2,12 m. Warto dodać, że podczas pomiarów dokonanych w 1977 r. stwierdzono, że odchylenie wynosi 1,98 m. Dziś Krzywa Wieża  to fantastyczny punkt widokowy!

Reklama