Warnikajmy - Mały Malbork

RMF FM
Niewielka miejscowość leży w powiecie kętrzyńskim. Znana jest także jako "Mały Malbork". Można tam zobaczyć pozostałości - ruiny - po dawnej posiadłości ziemskiej należącej do pruskiego małżeństwa - Klary i Juliusza von Braun.

Są niezwykle, bo posiadłość budowano na wzór zamku w Malborku – dawnej stolicy państwa krzyżackiego. Juliusz von Braun był pasjonatem historii i miłośnikiem rycerstwa. Rozbudowie swojego majątku poświęcił ponad 20 lat. Obwarowane murem zamczysko, baszty i inne budynki w większości rozebrano przed wybuchem II Wojny Światowej. To co pozostało po „małym Malborku” jest dziś własnością prywatną.

Reklama