Kluczbork, foto. Jacek Skóra RMF FM

Kluczbork i Zakon Krzyżowców

RMF FM
Kluczborkwoj. Opolskie
6 czerwca 2017
Herb Zakonu Krzyżowców na murach dawnego zamku w Kluczborku to nie przypadek. Historia powstania Kluczborka wiąże się bowiem właśnie z owym słynnym średniowiecznym zakonem. Ale ostatecznie to jednak nie Krzyżowcy założyli to miasto.

Ślady osadnictwa w tym rejonie pochodzą sprzed około 4 tysięcy lat. Ale pierwsza wzmianka o Kluczborku to dopiero wiek XIII. Historia miasta z tego okresu wiąże się od ze słynnym rycerskim Zakonem Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. Zakon zajmował się przede wszystkim opieką nad chorymi i rannymi oraz zakładaniem szpitali. Na Śląsk, do Wrocławia, został sprowadzony w roku 1325. Krzyżowcom przekazano tam szpital oraz kościół. Niebawem też tamtejszy książę dał  Krzyżowcom zgodę na lokację miasta na prawie niemieckim. Miasto miało zostać założone w miejscu, gdzie w połowie XIII-go wieku istniała już targowa osada o nazwie Cruceburch. Ale w tej okolicy Krzyżowcy założyli jedynie kilka wsi i na tym się skończyło. Ostatecznie miasta nie udało im się założyć. Zrobił to dopiero w drugiej połowie XIII-go wieku książę Henryk IV Probus. Natomiast Krzyżowcy na tych ziemiach nadal działali, zakładając w kilku miastach szpitale. Ze względu na prowadzoną działalność bywają też nazywani Szpitalnikami.

Tagi: Historiaprzeszłośćzakonzamekherb

Reklama