fot. Kamil Młodawski

Łowicki Wawel

RMF FM
Łowicz woj. Łódzkie
7 czerwca 2017
Łowicz może się pochwalić prawdziwymi skarbami, które można znaleźć w łowickim Wawelu, czyli bazylice katedralnej na Starym Rynku. Po wiekach łowicka świątynia stała się miejscem pochówku aż dwunastu Prymasów Polski, a polscy królowie pielgrzymowali do tego miejsca.

W bibliotece są bezcenne gotyckie rękopisy, inkunabuły i starodruki. Z kolei w wieży kościoła powstało Muzeum Diecezjalne, które prezentuje m.in.: zabytkowe ornaty (często z herbami ofiarodawców z XVI-XIX wieku), złote i srebrne relikwiarze (XVII-XVIII wiek), naczynia liturgiczne, kielichy z XVII-XIX wieku; monstrancje z XVIII w., krzyże ołtarzowe i krucyfiks prymasowski. Drugi poziom muzeum to pamiątki po Prymasach Polski, które przypominają o czasach świetności Łowicza – miejscu rezydencji Prymasów Polski. Na trzecim poziomie jest tzw. Skarbczyk, w którym warto obejrzeć żelazne sejfy z XVII wieku, drewniane rzeźby i krucyfiksy.

Reklama