Klasztor Klarysek w Starym Sączu / Fot. Maciej Pałahicki

Stary Sącz - klasztor klarysek

RMF FM
Stary Sączwoj. małopolskie
7 czerwca 2017
Stary Sącz to jedno z najstarszych miast w Polsce. Bywa nazywany"Grodem Św. Kingi" i "średniowieczną perłą Beskidu". To tutaj św. Kinga założyła klasztor klarysek, do którego zakonu sama wstąpiła. To najstarszy żeński klasztor w Polsce, który nieprzerwanie trwa do naszych czasów.

To Bolesław Wstydliwy oddał swej żonie, księżniczce węgierskiej - Kindze, ziemię sądecką ze Starym Saczem. Był to zastaw za posag wniesiony do Polski. Kinga przekazała otrzymane dobra założonemu przez siebie w Starym Sączu klasztorowi klarysek. Księżna po śmierci męża sama wstąpiła do klasztoru w 1279 r. Do tego klasztoru wstąpiła również królowa Jadwiga, żona Władysława Łokietka i matka Kazimierza Wielkiego, która zmarła w 1339 r. W zbiorach bibliotecznych klasztoru zachowały się cenne rękopisy muzyczne z XIII w., świadczące o niezwykle wysokim poziomie ówczesnej kultury muzycznej regionu. Jeden z manuskryptów zawiera czterogłosowy conductus Omnia Beneficia, dzieło uważane za najstarszy zabytek polskiej muzyki wielogłosowej. W 1683 r. Jan III Sobieski podarował klaryskom zdobyty na Turkach sztandar, który jest do dziś przechowywany w klasztorze. W 2016 usunięto sprzed klasztoru ok. 400-letnią lipę, która w myśl legendy miała być znacznie starsza: żywot św. Kingi donosi, że przeobraziła się ona w ciągu jednej nocy z laski wbitej przez świętą w ziemię. Według innej wersji lipa uległa zniszczeniu w pożarze miasta z 1644, ale odrosła z zachowanych korzeni.

 

 


Pierwsze budynki klasztorne i kościół były zapewne drewniane i ich budowę ufundowała w 1280 roku księżna Kinga. Od połowy XIV wieku rozpoczęto prace budowlane nad murowanym kościołem pw. Świętej Trójcy  (jego konsekracja nastąpiła około 1332 roku). Kolejne prace wykonywano w latach 1601 – 1605, kiedy to na polecenie biskupa Bernarda Maciejowskiego powstaje murowana wersja zabudowań klasztoru. Po roku 1617 prace te są kontynuowane. Zniszczenia wywołane pożarem jaki miał miejsce w 1764 roku dały początek poważnym remontom i zmianom w postaci dobudowania sygnaturki i wykonania nowych polichromii. Sygnaturka ozdobiona koroną książęcą jest niezwykłym dziełem kotlarstwa (została wykonana z miedzianej i mosiężnej blachy i po części odlana z metalu), powstała w 1777 roku jako dar ksieni Psurskiej.

 

 

 

W części klasztoru dostępnej dla zwiedzających najważniejszy jest kościół pw. Trójcy Świętej. To wczesnogotycka budowla ma wydłużony, pięcioprzęsłowy korpus i węższe, dwuprzęsłowe prezbiterium o trójbocznym zamknięciu. Klasztor. W kościele na szczególną uwagę zasługuje barokowa ambona z 1671 roku wykonana z hebanu o fantazyjnych zdobieniach przedstawiających mityczne, biblijne drzewo Marii Panny, winną latorośl i liczne postaci królów judejskich. Bogactwo formy kryje liczne i nie do końca rozpoznane alegorie i znaczenia, które można dzisiaj jedynie kontemplować w zachwycie. Cennym obiektem jest kaplica św. Kingi ze srebrną trumną zawierającą relikwie świętej, ołtarz główny i dwa stiukowe ołtarze boczne, zaprojektowane i wykonane w stylu barokowym przez Baltazara Fontany w latach 1696-1699. Szczególnie cenny i piękny jest obraz św. Trójcy, w całości wyrzeźbiony i wytłoczony w srebrnej blasze. W lewej nawie znajduje się płyta grobowa królowej Jadwigi, żony Władysława Łokietka.

Reklama