fot. Józef Polewka / RMF FM

Piwniczna Zdrój - miasto na zdrojach

RMF FM
Piwniczna Zdrójwoj. Małopolskie
29 sierpnia 2017
Piwniczna-Zdrój słynie ze swoich wód mineralnych. Woda mineralna Piwniczanka dostępna jest w pijalniach przy ul. Zdrojowej. Wiele źródeł wód mineralnych w sąsiednich miejscowościach: Głębokie, Łomnica i Wierchomla dostępne są bezpośrednio w miejscach ich wypływów. Jest to nie lada gratka, gdyż nie często można ugasić pragnienie smaczną, gazowaną wodą wypływającą wprost z ziemi czy litej skały.

Część ze źródeł wody mineralnej posiada ujęcia w postaci kraników lub ciekawie ocembrowanych studni, które ułatwiają ich zaczerpnięcie. Zdroje, z których bije zdrowa, kwaśna woda o nieprzeciętnych i zróżnicowanych smakach ściągają od dawna turystów, kuracjuszy oraz mieszkańców okolicznych miejscowości, gotowych stać nieraz w długich kolejkach, by się w nią zaopatrzyć.
Najpopularniejszym typem wód mineralnych na tym obszarze są szczawy. Ich występowanie uwarunkowane jest przesunięciem systemu szczelin sięgających znacznych głębokości. Wydostający się nimi z głębi ziemi dwutlenek węgla nasyca płytkie wody infiltracyjne i tworzy szczawy płytkiego krążenia, których mineralizacja sięga do 4 g/dm. Wielkość mineralizacji zależna jest od długości drogi i czasu migracji wód pomiędzy miejscami ich tworzenia i wypływu. Wydajność takich źródeł waha się pomiędzy 0,5 do 35,0 dm/ min.
Szczawy głębokiego  krążenia  znane są tylko z głębokich odwiertów i w porównaniu do szczaw płytkiego krążenia różnią się ilością składników sodowych i chlorkowych. Ponad to w wodach tych pojawia się brom i jod, a ich mineralizacja sięga do 30 g/ dm. Wody mineralne Beskidu Sądeckiego wykorzystywane są w lecznictwie uzdrowiskowym, a także w przemyśle rozlewniczym. 

Na obszarze gminy Piwniczna wody mineralne występują we wszystkich miejscowościach znajdujących się po prawej stronie rzeki Poprad (Głębokie, Kokuszka, Zawodzie w Piwnicznej, Łomnica, Wierchomla, Zubrzyk). Kolektorem tych wód są piaskowce z Życzanowa w przypadku Głębokiego, piaskowce z Piwnicznej i Życzanowa w Piwnicznej Zdroju, piaskowce z Piwnicznej w Łomnicy i Wierchomli. Piaskowce z Piwnicznej są gruboławicowymi (1,0-3,0 m) warstwami przeplatanymi łupkami (1-20 cm), odpornymi na procesy niszczące a w morfologii występują jako elementy górotwórcze.

Reklama