Zamek w Sanoku / Fot. Jacek Skóra RMF FM

Muzeum Historyczne i renesansowy Zamek Królewski w Sanoku

RMF FM
Sanokwoj. Podkarpackie
30 sierpnia 2017
Renesansowy zamek królewski, w którym mieści się Muzeum Historyczne, posiada jedną z najcenniejszych na świecie kolekcji ikon i utensyliów cerkiewnych. W niedawno dobudowanym skrzydle zamku, mieści się największa na świecie galeria prac Zdzisława Beksińskiego, słynnego artysty urodzonego w Sanoku, którego dzieła zachwycają i intrygują coraz szersze rzesze miłośników sztuki na świecie.

Zamek Królewski w Sanoku ma średniowieczną historię. Położony jest na wzgórzu. Pierwotnie stał tam prawdopodobnie drewniany gród otoczony murem obronnym.

Król Kazimierz Wielki w okresie swojego panowania gościł na sanockim zamku trzykrotnie. Kilkakrotnie przebywał w Sanoku książę Władysław Opolczyk, fundator klasztoru franciszkanów w tym mieście. Następnie w okresie panowania króla Władysława Jagiełły, na sanockim zamku 2 maja 1417 odbyła się królewska uczta weselna z nowo poślubioną wybranką księżniczką Elżbietą Granowską. Dla kolejnej królowej Zofii zamek sanocki był jej ostatnim domem aż do śmierci w roku 1461. Od czasów króla Władysława Jagiełły zamek królewski w Sanoku stanowił już oprawę małżonek królewskich. Kolejną władczynią zamku była Bona Sforza małżonka króla Zygmunta I Starego, która nigdy w Sanoku nie przebywała, natomiast z jej polecenia marszałek Mikołaj Wolski przebudował gotycki sanocki zamek na styl renesansowy. Prace budowlane trwały w latach 1523–1548, w tym też czasie została rozebrana istniejąca na zamku prawosławna cerkiew pw. św. Dymitra wzmiankowana w roku 1435.

W latach 1555–1556 zamek był siedzibą królowej Izabeli Jagiellonki po jej ucieczce z Węgier. Od początku XV do połowy XVI wieku na zamku miał siedzibę Urząd Grodzki ze starostą oraz sądy: grodzki, ziemski i sąd wyższy prawa niemieckiego.

 

 

Zamek był dwu kondygnacyjny, w piwnicach obywały się posiedzenia sądów, natomiast 2 górne piętra przeznaczone były dla oficjalistów. Obok stała wieża w której odbywali kary skazani za przewinienia. Pod koniec XVI wieku zamek uległ dalszej rozbudowie, dobudowane zostało wówczas skrzydło południowe.

Na przełomie XVII/XVIII wieku dobudowano skrzydło północne.

Ostatnia obrona zamku miała miejsce w roku 1809 w okresie wojen napoleońskich, w czasie której męstwem odznaczył się Franciszek Ksawery Krasicki, ostatni obrońca zamku, który fortelem powstrzymał nacierające oddziały austriackie. W okresie zaborów zamek był również siedzibą starostwa.

Upadek zamku nastąpił pod koniec XIX oraz na początku XX wieku. W roku 1915 po inwazji rosyjskiej, rozebrane zostało skrzydło południowe. Od tego okresu do 2010 roku zamek zachował się w niezmienionej formie.

 

 

Tagi: MuzeumBeksińskizamekmalarstwografikaszkic

Reklama