fot. Mirosław Marek / UMiG Nowa Dęba

Szlak Centralnego Okręgu Przemysłowego w Nowej Dębie

RMF FM
Nowa Dębawoj. Podkarpackie
31 sierpnia 2017
Nowa Dęba to też niezwykły turystyczny szlak COP. Dostępna dla każdego przez cały rok, a opiera się na obiektach związanych z początkami miasta i położonych na szlaku Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Choć pierwsza oficjalna wzmianka w dokumentach o kluczborskim zamku pochodzi z 1581, to istniał on już znacznie wcześniej. Początki zamku sięgają bowiem średniowiecza. Wybudowano go w XIV-ym wieku. Wówczas też rozpoczęto wznoszenie miejskich murów. Ale jeszcze wcześniej, bo już w XIII-ym wieku, miał tam stać książęcy dwór. W kolejnych wiekach zamek przebudowywano i odnawiano. W czasie jednego z takich remontów znaleziono tam garnek ze starymi monetami. Znalezisko trafiło do ówczesnego księcia brzeskiego. Stare monety przetopiono na nowe, a książę postanowił je rozdać.


Niestety w kolejnych latach kluczborski zamek systematycznie zaczyna popadać w ruinę.... W XVIII-ym wieku zajęła go cesarska administracja. Potem były kolejne przebudowy, w czasie których m.in. w zamku dobudowano drugie piętro. Z czasem stał się on siedzibą sądów i urzędu skarbowego. Stojąca do dziś wieża ciśnień została wzniesiona na początku XX-go wieku. Wybudowano ją dokładnie tam, gdzie wcześniej stała zamkowa wieża. 20 lat później część dolnych zamkowych zabudowań zostaje wyburzona-znika m.in. dawny królewski magazyn solny- i pod zamkowym budynkiem powstaje ulica prowadząca poza miejskie mury.

Obecnie w dawnym zamkowym budynku mieści się muzeum. Natomiast liczne wcześniejsze przebudowy sprawiły, że najprawdopodobniej jedyną pozostałością po starym zamku jest cokół, na którym wzniesiono wieżę ciśnień. W połowie lat 60-ych ubiegłego wieku kluczborską wieżę wpisano do rejestru zabytków Opolszczyzny.

Reklama