Biecz - miejskie muzeum

RMF FM
Bieczwoj. Małopolskie
4 września 2017
Biecz - piękne miasteczko położone nad rzeką Ropą, bywa także określany "polskim Carcassonne", ze względu na dobrze zachowane fragmenty średniowiecznych murów miejskich i pięknych zabytków. O interesującej historii miasta, w której miała znajdować się nawet "szkoła katów", można dowiedzieć się odwiedzając jeden z obiektów Muzeum Ziemi Bieckiej.

Pierwsze próby założenia muzeum w Bieczu były już w XIX wieku. Jest jednym z najstarszych muzeów w południowo – wschodniej Polsce. W tej chwili muzeum to potężna placówka mieszcząca się w kilku obiektach i prezentująca niezwykle ciekawe ekspozycje.

„Kromerówka” to najstarszy obiekt muzeum. Mieści się w renesansowej kamienicy mieszczańskiej z 1519 r. W kamienicy zachowało się wiele zabytkowych elementów architektonicznych z epoki renesansu.
Ekspozycje stałe w Kromerówce przedstawiają historię miasta i regionu oraz bogatą kulturę Biecza. Tu znajdują się ekspozycje biograficzne poświęcone Marcinowi Kromerowi i Wacławowi Potockiemu.

„Dom z basztą” to część muzeum zlokalizowana w zabytkowej kamienicy z 1523 r. W budynku tym mieściła się pierwsza na Podkarpaciu apteka, założona w 1557 r. przez aptekarza Marcina Bariana Rokickiego. Apteka w tym budynku istniała do końca XVII wieku. Kamienica posiada zabytkowe elementy renesansowe, które zostały przywrócone w trakcie prac remontowo-konserwatorskich. Zrekonstruowano renesansową attykę, fryz sgraffitowy zdobiący elewacje zewnętrzną budynku. We wnętrzu zachowanych jest szereg renesansowych nadproży i pierwotny zróżnicowany poziomem układ sal. Do budynku przylega XIV – wieczna baszta obronna, zwana basztą rajcowską.

Ekspozycja stała muzeum „Dom z basztą” to przede wszystkim ekspozycja aptekarska o ponadregionalnym znaczeniu. Ponadto wystawa z dziedziny muzyki dawnej i rzemiosła, które jest prezentowane na pięciu poziomach baszty rajcowskiej.

„Baszta kowalska”, zwana również „Basztą plebańską” od roku 1990 (po remoncie) mieści galerię malarstwa współczesnego oraz stałą ekspozycję poświęconą bieckiemu harcerstwu.

„Turma”, czyli średniowieczne więzienie zlokalizowane jest w przyziemiu XIV – wiecznej wieży ratuszowej. Miejsce średniowiecznych kaźni. Dla zwiedzających udostępniane są średniowieczne lochy, miejsce dla skazańców przed wykonaniem wyroku.

Tagi: Bieczzabytkimuzeumstara apteka

Reklama