Fot. arch. RMF FM

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku

RMF FM
Turekwoj. Wielkopolskie
5 września 2017
Kościół powstał w latach 1904-1913. Jego projekt przygotowali warszawscy architekci Konstanty i Jarosław Wojciechowscy. Największy i najokazalszy obiekt w mieście stał się jego wizytówką, a jego znaczenie podkreśliło to, co stało się 20 lat po budowie. W latach 30-tych XX wieku proboszczem parafii turkowskiej był ks. Józef Florczak. Jego spotkanie z uczniem Jana Matejki, prof. Józefem Mehofferem, zaowocowało w 1932 r. zleceniem na wykonanie przez artystę polichromii w kościele. Efekty prac Mehoffera to największa turystyczna atrakcja Turku.

Wszystkie projektowane przez Mehoffera postaci miały także podkreślać sakralny charakteru wnętrza. Uczeń Matejki zaczął od wykonania prezbiterium, gdzie widać „Chrystusa Króla” oraz cztery przedstawienia figuralne Jezusa Chrystusa na ścianach północnej i południowej w przęsłach prezbiterium. Później przyszedł czas na sklepienia i nawy.
W kościele jest też 8 witraży autorstwa Józefa Mehoffera. Początek ich realizacji sięga roku 1934, a ich historię znakomicie odzwierciedla bogaty zbiór korespondencji pomiędzy artystą a ks. Florczakiem. Realizacją projektów Mehoffera miały zająć się Krakowskie Zakłady Witrażów Żeleńskiego, gdzie w 1936 trafiły pierwsze kartony.
Do wybuchu II wojny światowej zamontowano 8 witraży, z czego 4 figuralne, maryjne zamontowano w prezbiterium. Pozostałe cztery znajdują się w kaplicach bocznych i są pozbawione scen figuralnych, mają charakter symboliczny. Mehoffer planował witraże do wszystkich okien jednak wybuch wojny uniemożliwił dalszą realizację. Jeszcze w 1939 roku krakowskie zakłady ukończyły kolejny witraż Św. Teresy jednak nie udało się go przewieźć do Turku.
Kolejne dzieła profesora to olejne obrazy sztalugowe: Stacje Męki Pańskiej (stanowią niewielkie szkice do zrealizowanych w dużych rozmiarach stacji w kaplicy kościoła Franciszkanów w Krakowie; prace nad tym cyklem Mehoffer rozpoczął już w 1930 roku, a kontynuował ją podczas trwania robót w Turku) oraz obrazy ołtarzowe umieszczone w prawym ramieniu transeptu - „Matka Boska Częstochowska” i służący do zasłaniania tego obrazu „Św. Stanisław Kostka”.

W 2001 r. pojawił się pomysł rekonstrukcji i montażu dalszych witraży. Zaczęło się od wystawy w miejscowym muzeum pt. „Józef Mehoffer twórca znany i nieznany”. Powołane w Turku stowarzyszenie nawiązało współpracę z wnukiem artysty Ryszardem Mehofferem, z Muzeum Narodowym w Krakowie (oddział Dom Mehoffera) oraz z Krakowskimi Zakładami Witrażów im. S. G. Żeleńskiego. Efektem było wstawienie w 2002 r. do kościoła N.S.P.J. w Turku kolejnych ośmiu witraży.
Kościelne polichromie, witraże, obrazy sztalugowe oraz sprzęty ruchome stanowią owoc późnej twórczości Mehoffera.
W 1936 roku Mehoffer został uznany Honorowym Obywatelem Miasta Turku. W 2009 roku w pobliżu kościoła stanęła Ławeczka z Mehofferem.

Reklama