Cieszyn

Początki Cieszyna sięgają IX wieku i związane są ze słowiańskim plemieniem Golęszyców. Wówczas na dzisiejszym Wzgórzu Zamkowym istniała już stała osada, otoczona wałem obronnym. W X lub XI wieku zbudowano tam pierwszy obiekt sakralny - rotundę św. Mikołaja, która jest jednym z najstarszych zabytków architektury w Polsce.

Chcecie wiedzieć, jak wygląda rotunda? Oczywiście najlepiej pojechać do Cieszyna i samemu się przekonać, ale jest i inny sposób. Wystarczy spojrzeć na... banknot 20-złotowy. Rotunda to jednak nie jedyny warty uwagi zabytek Wzgórza Zamkowego. Podziwiać tu można również XIV-wieczną wieżę zamkową, zwaną piastowską, czy park w stylu angielskim. Cieszyn z pewnością wart jest odwiedzenia!

Potwierdzony badaniami przekaz historyczny to jedno, ale o powstaniu Cieszyna, a zarazem jego nazwie, mówi także legenda. Jej namacalnym potwierdzeniem ma być istniejąca do dziś Studnia Trzech Braci.

Jeśli więc wierzyć legendom, to Cieszyn jest jednym z najstarszych miast Polski. Dzieje jego liczą ponad 1200 lat. Podanie głosi, że założyli go w 810 roku trzej bracia: Bolko, Leszko i Cieszko. Po długiej wędrówce mieli spotkać się u źródła, nazwanego później Studnią Trzech Braci, i tak się ucieszyli tym faktem, że założyli gród Cieszyn.

Najstarsze ślady osadnictwa w Cieszynie sięgają jednak znacznie dalej, bo VI-V w. p.n.e.. Odnaleziono je na Górze Zamkowej. Słowiański gród zwany „Starym Cieszynem” znajdował się także we wsi Podobora (obecnie Rep. Czeska). Po zniszczeniu Starego Cieszyna w VIII wieku osadnicy słowiańscy zbudowali na Górze Zamkowej nowe grodzisko obronne. W XI wieku wzniesiono tu kaplicę w stylu romańskim, która przetrwała do dziś i jest jednym z najważniejszych zabytków na Śląsku i w Polsce - jej podobizna zdobi m.in. rewers banknotu 20-złotowego.

Lokacja miasta nastąpiła pomiędzy 1217 a 1223 rokiem. W 1290 Cieszyn został stolicą Księstwa Cieszyńskiego, a pierwszym księciem cieszyńskim został Mieszko, założyciel linii Piastów cieszyńskich. Rozpoczął on przebudowę grodu na zamek. Największy rozwój przypadł jednak na okres panowania księcia Przemysława I Noszaka, który w 1374 nadał Cieszynowi nowe prawa miejskie, a w miejsce drewnianego zamku, wzniósł murowany. Kolejny okres rozwoju miasto przeżyło za panowania księcia Kazimierza II, który w 1496 przeniósł rynek na obecne miejsce. W XVII wieku Cieszyn został w dużym stopniu zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej.
13 maja 1779 podpisano tu pokój pomiędzy Austrią i Prusami, kończący wojnę o sukcesję bawarską. W latach 1768-1771 Cieszyn stał się też główną siedzibą konfederatów barskich. Powrót do świetności miasta przerwała seria kataklizmów: pożary i trzęsienia ziemi.

Najpoważniejszym był pożar w 1789, który doszczętnie strawił niemal całe miasto.

W 1802 ks. Leopold Szersznik tworzy w Cieszynie muzeum, uznawane za pierwsze publiczne muzeum na ziemiach polskich istniejące do dzisiaj. W 1805 w wyniku zagrożenia Wiednia przez wojska napoleońskie, do Cieszyna przeniósł się dwór cesarski i rząd monarchii austriackiej. Cieszyn był więc… stolicą cesarstwa.

Jednak związki miasta z cesarstwem są znacznie dłuższe. Miłościwie nam panujący cesarz Franciszek Józef I przebywał tu aż cztery razy między 1851 a 1906 rokiem. Uroczyście otwierał miejscowy sąd, salę ratusza. Przebywał w istniejącym do dziś Hotelu "Pod brunatnym jeleniem".

Wreszcie w czasie I wojny światowej do Cieszyna przeniósł się cały Sztab Generalny CK monarchii. O związkach Cieszyna z cesarstwem przypomina wiele pamiątkowych tablic i pomników.

Są tacy, którzy twierdzą, że Cieszyn jest największym miastem w Polsce, bo... nie zmieścił się w granicach państwa. Przez lata był podzielony, a granica na Olzie była pilnie strzeżona. To jednak zmieniło się po wejściu Polski i Czech do Unii Europejskiej, a potem do strefy Schengen. Teraz Polacy chodzą do Czeskiego Cieszyna na piwo, a Czesi do Cieszyna na kawę. Na spacery z psem można także już chodzić tam, gdzie jest akurat więcej słońca, albo więcej zieleni.

Cieszyn słynie z pysznych ciasteczek, ale jest też przysmak, który ma nawet swoją stronę na portalu społecznościowym - chodzi o cieszyńskie kanapki ze śledziem. W tej kanapce nie ma nic skomplikowanego: śledź, jajko, cebula i majonez. I chociaż przepis jest prosty, to ten smakołyk najlepiej smakuje w Cieszynie.

atrakcje


Reklama