Lublin

Lublin jest największym miastem po prawej stronie Wisły. Leży jak Rzym na 7 wzgórzach, nad rzekami Bystrzycą, Czechówką i Czerniejówką. Najstarsze wzmianki o mieście sięgają XIX wieku.


Lublin należy do najstarszych miast w Polsce. Według Kadłubka i Długosza do założenia miasta doszło w 810 r. Pierwsze źródłowe wzmianki imienia miasta datują się jednak dopiero od XII- XIII w.: "de Lubelnia" (1198 r.), "Lublin" (1224 r.). W 1317 roku Lublin otrzymał prawa miejskie. Czasy największego rozkwitu zawdzięcza Jagiellonom. Wtedy to miasto korzystało z rozwoju szlaku handlowego ( co roku odbywa się w mieście Jarmark Jagielloński). W Lublinie w 1569 roku doszło również do zawarcia Unii Polsko-Litewskiej zwanej – Lubelską. Powołano również jeden z dwóch Trybunałów Koronnych – dla Polski i Litwy. (Drugi był w Piotrkowie Trybunalskim) Przed II Wojną Światową 1/3 mieszkańców stanowili żydzi. Lublin uznawany był za miasto 3 kultur- katolickiej, żydowskiej i prawosławnej. Obecnie Lublin to potęga kulturalna oraz naukowa. 4 uniwersytety publiczne, Politechnika, oraz kilka znaczących uczelni prywatnych.

atrakcje


Reklama