Mrągowo

Mimo, że Mrągowo nie należy do miast, w których roi się od zabytków, na pewno na nudę nie można tam narzekać. Mrągowo to przede wszystkim znany ośrodek szkolenia młodych żeglarzy.


Początki miasta sięgają XIV wieku. Najpierw była to założona przez Krzyżaków na terenie pruskiej Galindii strażnica, wokół której z czasem powstała osada. W latach 1404-1407 komtur bałgijski Jan von Sayn lokował tu miasto na prawie chełmińskim, a wielki mistrz krzyżacki Konrad von Jungingen nadał mu prawa miejskie. Jednak dokumenty lokacyjne nie zachowały się i nadanie praw miejskich datowane jest dopiero na 20 lutego 1444 roku, kiedy to wielki mistrz krzyżacki Konrad von Erlichshausen odnowił ówczesnemu Sensburgowi wcześniej nadany przywilej lokacyjny. Obecną nazwę miasta wprowadzono w roku 1946 na cześć żyjącego w XVIII i XIX wieku polskiego pastora Krzysztofa Celestyna Mrongoviusa, badacza Kaszub i gwar Warmii i Mazur. Współczesne Mrągowo jest siedzibą powiatu, liczy prawie 22 tysiące mieszkańców i jest znanym w całej Polsce ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym, do czego są tu wprost idealne warunki - jeziora, lasy, góra z wyciągiem narciarskim i trasami zjazdowymi.

Mrągowo nie należy do miast bogatych w zabytki. Większość obiektów mających wartość historyczną pochodzi z XVIII i XIX wieku. Wizytówką Mrągowa jest wzniesiony w latach 1824-1825 miejski ratusz. Mieści się w nim Muzeum Ziemi Mrągowskiej oraz Urząd Stanu Cywilnego. Zwiedzając muzeum warto zajrzeć do stojącego niedaleko budynku XVIII-wiecznej Strażnicy Bośniackiej, w której stacjonował 9 Pułk Bośniaków, a obecnie jest tam izba pamięci poświęcona urodzonemu na Mazurach niemieckiemu pisarzowi Ernestowi Wichertowi, który znaczną część swojej twórczości poświęcił właśnie Mazurom.

Interesującymi budowlami są także: neorenesansowy budynek z 1912 roku, będący siedzibą Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego oraz kościoły - katolicki z 1860 roku, ewangelicki z XVIII wieku i cerkiew prawosławna, zbudowana w 1895 roku jako bożnica żydowska, zniszczona w czasie tzw. Nocy Kryształowej w 1938.

Muzeum Sprzętu Wojskowego

W Mrągowie można odwiedzić imponującą kolekcję wojskowych oraz cywilnych pojazdów, która znajduje się w Muzeum Sprzętu Wojskowego. Do większości pojazdów można nawet… wejść. To żywe, interaktywne muzeum, które oferuje przejażdżki m.in. czołgiem i ciężarówką wojskową.

 

 

atrakcje


Reklama