Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka po raz pierwszy wymieniona jest w historycznych dokumentach w 1228 roku, ale kiedy dokładnie pojawił się gród rawski – tego nie wiadomo. Możliwe, że znajdował się on na terenie dzisiejszej Anielskiej Góry, z którą związane są liczne legendy. Odkryto tam fragmenty dawnych siedlisk. Formalnie Rawa jest miastem od 1321 roku, czasy świetności zapoczątkowała budowa murowanego Zamku Książąt Mazowieckich. Budowla powstała w XIV wieku i jej zarys nadal góruje nad miastem.

Rawa Mazowiecka była stolicą całego książęcego Mazowsza, gdy panował Siemowit III, którego silnym sprzymierzeńcem był Kazimierz Wielki. Miasto odwiedził także król Kazimierz Jagiellończyk. Rawa stała się jedynym z największych miast Mazowsza po tym, gdy została wcielona do Korony i jednocześnie pełniła funkcję stolicy województwa rawskiego. O znaczeniu miasta przypomina fakt, że właśnie na rawskim zamku przechowywano skarb kwarciany. To była kwarta – podatek, pobierany na utrzymanie wojska Rzeczypospolitej. Okres świetności Rawy Mazowieckiej zakończył potop szwedzki. Miasto bardzo ucierpiało, a zamek został zniszczony. Ponowny rozwój miasta to czas Królestwa Polskiego, gdy uporządkowano bieg ulic, powstał klasycystyczny ratusz oraz kamieniczki wokół rynku. Założono wtedy również park miejski w stylu angielskim, tworzący architektoniczną całość z rynkiem. Park do tej pory jest bardzo urokliwy i stopniowo przechodzi rewitalizację, aby przywrócić mu historyczny charakter, zwłaszcza, że położony jest wzdłuż rezerwatu rzeki Rawki.

Koniecznie trzeba odnotować sprowadzenie do Rawy jezuitów, którzy w roku 1622 ukończyli budowę kolegium. To właśnie ta „szkoła” przyczyniła się do tego, że później mogliśmy poznać barwne życie polskiej szlachty z „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska. Pobierał on nauki w rawskim kolegium jezuickim.

Dziś miasto przyciąga nie tylko atrakcjami historycznymi, ale także współczesną rozrywką. Jednym z miejsc wybieranych chętnie przez przyjezdnych jest Zalew „Tatar” – sztuczny zbiornik wodny położony na rzece Rawce. Latem na piaszczystych plażach można korzystać z kąpieli słonecznych albo chłodzić się pływając w zalewie. Do dyspozycji wypoczywających nad wodą są kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe i nieduże żaglówki.

atrakcje


Reklama