VIII Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
27-30 lipca 2017

Carnaval Sztukmistrzów to barwne święto dedykowane cyrkowi, teatrowi i sztukom ulicy. Festiwal odbywający się w przestrzeni Lublina to jedyna okazja by zobaczyć, w jednym miejscu, najważniejsze przedstawienia i najlepszych artystów nurtu sztuki nowego cyrku.

zobacz program festiwalu »

Carnaval Sztukmistrzów to liczne wydarzenia odbywające się w centrum miasta - od Błoni pod Zamkiem poprzez Stare Miasto, plac Litewski aż po ulicę Wieniawską (Błonia pod Zamkiem, plac za Trybunałem, Wirydarz Klasztoru oo. Dominikanów, plac po Farze, plac przy dawnym Teatrze im. H.Ch. Andersena, Krakowskie Przedmieście na rogu z ul. Kapucyńską, plac przed Centrum Kultury, Centrum Kultury, plac Litewski, ul. Wieniawska, Tarasy Zamkowe).

czytaj więcej »

Galeria zdjęć

Pochwal się swoją magiczną sztuką i prześlij krótki filmik!

Zadziwiasz rodzinę swoimi magicznymi sztuczkami? Potrafisz na chwilę wszystkich zaczarować? Pochwal się nam! Wyślij 30-sekundowy filmik, na którym pokażesz nam swoją popisową magiczną sztuczkę. Trzech autorów najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy książką Mirosława Urbana "Pasja Żonglowania" oraz zestawem gadżetów od RMF FM. Zwycięzców ogłosimy na stronie akcji w sobotę 29 lipca.

dołącz film...
Jaka jest Twoja popisowa magiczna sztuczka?
wyślij
1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000660949, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 677-00-72-027.

2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji konkursu, a także dla celów marketingowych oraz statystycznych i sprawozdawczych na co uczestnik konkursu wyraża zgodę.

3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku, w formie pisemnej, na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail lub inny podany adres elektroniczny (nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) od spółki Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) działającej w imieniu własnym i na własną rzecz lub też na zlecenie i na rzecz swoich kontrahentów/partnerów biznesowych.
Wyrażam także zgodę, aby do wysyłania powyższych informacji handlowych wykorzystywane były telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Powyższa zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących może być w każdym czasie odwołana poprzez wybranie opcji "Wypisz".