Zaproś nas do swojego domu i napisz, dlaczego to będzie Twoje miejsce na Ziemi.

Codziennie od poniedziałku do piątku na autorów najciekawszych zgłoszeń czeka 300 złotych do wykorzystania w sklepie Home&You*, a w piątek 29 września autora najlepszego zgłoszenia, który zwycięży w pojedynku na antenie, nagrodzimy kwotą 30 000 złotych na kompleksową stolarkę firmy DAKO**.

Finały zabawy usłyszysz w programie "Wstawaj, szkoda dnia".
Zapraszamy!

* Nagrodę dzienną w konkursie stanowi voucher o wartości 300 złotych do wykorzystania w sklepach Home&You.
** Nagrodę główną w konkursie stanowi voucher o wartości 30 000 złotych brutto wraz z podatkiem na stolarkę okienną wraz z montażem. Wartość produktów podana w cenach katalogowych brutto wraz z usługą montażu, Nagroda może być zrealizowana do 12 miesięcy od dnia zakończenia konkursu. Montaż nagrody na terenie Polski. Nie wykorzystana wartość nagrody nie będzie wypłacana

Dlaczego dom to Twoje miejsce na ziemi?
Wyślij
1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000660949, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 677-00-72-027.
2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji konkursu, a także dla celów marketingowych oraz statystycznych i sprawozdawczych na co uczestnik konkursu wyraża zgodę.
3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku, w formie pisemnej, na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail lub inny podany adres elektroniczny (nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) od spółki Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) działającej w imieniu własnym i na własną rzecz lub też na zlecenie i na rzecz swoich kontrahentów/partnerów biznesowych.
Wyrażam także zgodę, aby do wysyłania powyższych informacji handlowych wykorzystywane były telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Powyższa zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących może być w każdym czasie odwołana poprzez wybranie opcji "Wypisz".