Każdy takie ma: historie, momenty, ludzi, którzy gdzieś w naszej pamięci, nierozerwalnie kojarzą się z jakimś utworem. W Wielką Sobotę od 20.00 w RMF FM chcemy podzielić się z Wami takimi muzycznymi historiami z życia dziennikarzy i słuchaczy RMF FM.
Pink Floyd - Wish You Were Here
Wish You Were Here - chciałbym, żebyś tu był - ta fraza będzie się zawsze kojarzyć z naszym nieżyjącym kolegą redakcyjnym - Danielem Wołodźką. Kiedy odszedł w bardzo młodym wieku, żegnałem go na antenie RMF FM tą właśnie piosenką.
Bogdan Zalewski, dziennikarz RMF FM
Metallica - Nothing Else Matters
Nothing Else Matters był pierwszym tańcem na weselu. Na obrączce z żoną mamy wygrawerowany też napis "nothing else matters".
Piotr Bułakowski, dziennikarz RMF FM
John Lennon - Imagine
Tuż po atakach na World Trade Center 11 września, ta piosenka była grana przez wszystkie stacje na świecie. W samo południe, zamiast serwisów.
Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM
A jaka jest Twoja muzyczna historia? Napisz, z jakim ważnym momentem w życiu kojarzy Ci się dany utwór.
Najciekawsze historie nagrodzimy zestawem płyt.
 

Wybierz piosenkę z listy lub podaj autora i tytuł

Wyślij
1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000125197, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 677-00-72-027.
2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji konkursu, a także dla celów marketingowych oraz statystycznych i sprawozdawczych na co uczestnik konkursu wyraża zgodę.
3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku, w formie pisemnej, na adres: Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail lub inny podany adres elektroniczny (nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) od spółki Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. działającej w imieniu własnym i na własną rzecz lub też na zlecenie i na rzecz swoich kontrahentów/partnerów biznesowych.
Wyrażam także zgodę, aby do wysyłania powyższych informacji handlowych wykorzystywane były telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Powyższa zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących może być w każdym czasie odwołana poprzez wybranie opcji "Wypisz".