Potrafisz w 5 minut spakować się na najbardziej nieprzewidywalną wyprawę? Język wietnamski masz w małym palcu? To zabawa dla Ciebie! Napisz nam, jaką masz wyjątkową umiejętność, która sprawi, że spędzisz wspaniały czas w Wietnamie i wygraj niezapomnianą wycieczkę oraz zapas produktów marki VIFON.
Finał zabawy usłyszysz w programie "Poplista" już 24 listopada. Dodatkowo 10 i 17 listopada przyznamy wyróżnienia w postaci 500 zł do wykorzystania w sklepach Euro RTV AGD** i zapasów produktów marki VIFON. Zapraszamy!

UDOWODNIJ NAM, ŻE JESTEŚ GOTOWY NA WYPRAWĘ DO WIETNAMU!

*Nagrodę główną stanowi voucher na wycieczkę do Wietnamu dla 2 osób o wartości 12 000 brutto do wykorzystania w biurze podróży Itaka. Termin realizacji do 06.11.2018r.
**Nagrodę stanowi voucher na zakup sprzętu RTV o wartości 500 zł brutto do wykorzystania w sklepach Euro RTV AGD. Termin realizacji do 25.10.2018r.
Jak nazywa się morze między Wietnamem a Filipinami?
 Morze Japońskie
 Morze Południowochińskie
 Morze Czerwone
Co znajduje się obecnie na fladze Wietnamu?
 biała miseczka ryżu
 czerwone koło
 żółta gwiazda
Jaka waluta obowiązuje w Wietnamie?
 dong
 dolar
 jen
Jaką masz wyjątkową umiejętność, która sprawi, że spędzisz wspaniały czas w Wietnamie?
dołącz zdjęcie »
wyślij »
Pokaż nam jak jesz zupę VIFON pałeczkami!
Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy zapasem produktów VIFON.
1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000660949, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 677-00-72-027.
2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji konkursu, a także dla celów marketingowych oraz statystycznych i sprawozdawczych na co uczestnik konkursu wyraża zgodę.
3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku, w formie pisemnej, na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail lub inny podany adres elektroniczny (nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) od spółki Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.) działającej w imieniu własnym i na własną rzecz lub też na zlecenie i na rzecz swoich kontrahentów/partnerów biznesowych.
Wyrażam także zgodę, aby do wysyłania powyższych informacji handlowych wykorzystywane były telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Powyższa zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących może być w każdym czasie odwołana poprzez wybranie opcji "Wypisz".

Zwycięzcy