Pierwszy samodzielny krok? Pierwsze wspólne wakacje? A może pójście do szkoły? Napisz nam, na jaki moment w życiu swojego dziecka czekasz najbardziej i dlaczego, załącz zdjęcie z butelką wody Mama i Ja* pod hasłem "Woda, mama i ja" oraz paragon zakupu wody. Na autorów najlepszych zgłoszeń czeka weekendowy pobyt w czterogwiazdowym hotelu w Inwałdzie, rodzinne bilety do parków rozrywki w Inwałdzie, parku Energylandia w Zatorze oraz zapas wody źródlanej "Mama i Ja", a także nagrody wyróżnienia.** Konkurs trwa do 30 września 2016 r., a finały usłyszysz w RMF FM w każdy czwartek i piątek po godzinie 9:00. Zapraszamy!

* Produkt dostępny jest w sieciach handlowych: Real, Makro, Tesco, Kaufland, Netto, Carrefour, Selgros, Auchan, Eurosklep oraz w e-sklepach Auchan, Carrefour, Tesco, dodomku.pl, frisco.pl oraz bdsklep.pl.

** Nagroda w postaci vouchera na weekendowy pobyt dla 4 osób w 4-gwiazdkowym hotelu w Inwałdzie, ważnego od 10 września do 29 października 2016 r., 4 biletów do parków rozrywki w Inwałdzie oraz parku Energylandia w Zatorze.

akceptuję regulamin
Wyślij
1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000125197, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 677-00-72-027.

2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji konkursu, a także dla celów marketingowych oraz statystycznych i sprawozdawczych na co uczestnik konkursu wyraża zgodę.

3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku, w formie pisemnej, na adres: Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail lub inny podany adres elektroniczny (nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) od spółki Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. działającej w imieniu własnym i na własną rzecz lub też na zlecenie i na rzecz swoich kontrahentów/partnerów biznesowych.
Wyrażam także zgodę, aby do wysyłania powyższych informacji handlowych wykorzystywane były telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Powyższa zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących może być w każdym czasie odwołana poprzez wybranie opcji "Wypisz".