ZGAŁASZAJĄCY:
NOMINOWANY SPOT/ PROJEKT/ WYDARZENIE/ INICJATYWA/ OSOBOWOŚĆ:
DODATKOWE INFORMACJE:
dołącz dokumentację nominowanego projektu (np. spot, dźwięk, zdjęcia, wideo):
dołącz metryczkę spotu (w przypadku nominacji spotu):
* pola obowiązkowe
* 1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. al. Stanów Zjednoczonych 61a 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla M.ST.WARSZAWY w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000335800, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 527-20-15-509.
2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb obsługi zgłoszenia, a także dla celów marketingowych oraz statystycznych i sprawozdawczych na co zgłaszający wyraża zgodę.
3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych zgłaszający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku, w formie pisemnej, na adres: Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. al. Stanów Zjednoczonych 61a 04-028 Warszawa.