Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego
Jacek Sasin
Wicepremier i minister aktywów państwowych
Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego
Andrzej Adamczyk
Minister infrastruktury
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister rolnictwa i rozwoju wsi
Mateusz Morawiecki
p.o. Minister sportu i turystyki
Mariusz Błaszczak
Minister obrony narodowej
Mariusz Kamiński
Minister spraw wewnętrznych i administracj
Jacek Czaputowicz
Minister spraw zagranicznych
Jadwiga Emilewicz
Minister rozwoju
Marek Gróbarczyk
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
Tadeusz Kościński
Minister finansów, inwestycji i rozwoju
Marlena Maląg
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Łukasz Szumowski
Minister zdrowia
Marek Zagórski
Minister cyfryzacji
Dariusz Piontkowski
Minister edukacji narodowej
Zbigniew Ziobro
Minister sprawiedliwości
Michał Woś
Minister ds. zasobów naturalnych
Michał Dworczyk
Minister - członek Rady Ministrów
Michał Kurtyka
Minister ds. klimatu
Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Minister ds. zarządzania funduszami