Donald Tusk
Premier
Elżbieta Bieńkowska
Wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju
Janusz Piechociński
Wicepremier, minister gospodarki
Bartosz Arłukowicz
Minister zdrowia
Marek Biernacki
Minister sprawiedliwości
Andrzej Biernat
Minister sportu i turystyki
Maciej H. Grabowski
Minister środowiska
Włodzimierz Karpiński
Minister skarbu państwa
Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister edukacji narodowej
Lena Kolarska-Bobińska
Minister nauki i szkolnictwa wyższego
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister pracy i polityki społecznej
Małgorzata Omilanowska
Minister kultury i dziedzictwa narodowego
Marek Sawicki
Minister rolnictwa i rozwoju wsi
Tomasz Siemoniak
Minister obrony narodowej
Bartłomiej Sienkiewicz
Minister spraw wewnętrznych
Radosław Sikorski
Minister spraw zagranicznych
Mateusz Szczurek
Minister finansów
Rafał Trzaskowski
Minister administracji i cyfryzacji
Jacek Cichocki
Minister członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów