Najpilniejsze problemy na Śląsku
Śląsk. Najpilniejszy problem do rozwiązania
Pomoc upadającym kopalniom
17.3%
Zapewnienie pracy dla młodych
30.38%
Ratowanie zadłużonych szpitali powiatowych (np. Zawiercie, Żywiec)
6.33%
Dokończenie kanalizacji w miastach i miasteczkach regionu
3.8%
Wymiana sieci wodociągowej
0%
Zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlach dużych miast w województwie
4.64%
Drogi (dokończenie DTŚ, lepszy dojazd z płd. dzielnic Katowic do centrum, obwodnica Zawiercia)
26.58%
Powstanie nowych obiektów sportowych, dokończenie Stadionu Śląskiego
5.49%
Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych
2.95%
Likwidacja dzikich wysypiskach śmieci, rewitalizacja stawu Kalina w Świętochłowicach
2.53%