Dziŕkujemy za udzia│ w naszej zabawie!

ProsiliÂmy Was, byÂcie po oddaniu g│osu w naszej sondzie na najlepszego sportowca miesi▒ca, uzasadnili tak┐e swˇj wybˇr. Poni┐ej prezentujemy Wasze wpisy.

Wasze uzasadnienia

"Jak Rybusa, Jêdrzejczyk damy to zostana z niego plamy. Krychowiaka i Kapustke zmiecie Mamed jak wypustkê. Wiêc zostaje Kolusz stary on siê stara za dolary. "(...)
"Marcin to ch³opak w ³y¿wach urodzony. Mknie po tafli niczym przyczajony tygrys.M³ody, sympatyczny, zdolny, skuteczny, energiczny.Pozostawia serce na tafli. Gor±co trzymam kciuki za Marcina Kolusza oraz Tyski GKS aby stanêli na najwy¿szym podium w Finale Pucharu Kontynentalnego IIHF."(...)
"Marcin Kolusz - za budowanie wiary w piêkno i si³ê POLSKIEGO HOKEJA :)"(...)
"MARCIN KOLUSZ - Ambicja, Wiara, Ciê¿ka Praca i Sukces - GKS TYCHY !!!!"(...)

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] Nastŕpna »