Dziŕkujemy za udzia│ w naszej zabawie!

ProsiliÂmy Was, byÂcie po oddaniu g│osu w naszej sondzie na Sportowca Roku, uzasadnili tak┐e swˇj wybˇr. Poni┐ej prezentujemy Wasze wpisy.

Wasze uzasadnienia

"Po prostu Rafa³ jest tak jak i ja z Krakowa:), a tak na serio to podziwiam jego determinacjê i wiarê w siebie, które da³y mu oczekiwane od lat zwyciêstwo w radzie Dakar"(...)
"Wybieram Kamila Stocha bo uwa¿am, ¿e jemu tytu³ Sportowca Roku nale¿y siê najbardziej. Pomimo kontuzji podniós³ siê i pokaza³ w Zakopanem jakim jest SPORTOWCEM. Lubiê Go poniewa¿ jest skromnym, u³o¿onym Ch³opakiem"(...)
"Wybieram Kamila Stocha bo z nim najwiêksza jest radocha. Ten ch³opak z³oty do ¿ycia nam daje ochoty."(...)
"Sportowcem roku, wi├¬cej - bohaterk┬▒ roku jest dla mnie Justyna Kowalczyk. Pierre de Coubertin, tw├│rca wsp├│┬│czesnych Igrzysk Olimpijskich powiedzia┬│, ┬┐e "istot┬▒ igrzysk nie jest zwyci├¬┬┐y├Ž, ale wzi┬▒├Ž udzia┬│. Nie musisz wygra├Ž, byleby┬ walczy┬│ dobrze." Justyna Kowalczyk wzi├¬┬│a udzia┬│ w Igrzyskach mimo kontuzji, kt├│ra prawd├¬ powiedziawszy, powinna j┬▒ z Igrzysk wyeliminowa├Ž. Jednak nie Justyn├¬. Walczy┬│a. Dobrze. Do ko├▒ca. I zdoby┬│a olimpijskie Z┬úOTO. Wyczyn Justyny Kowalczyk to przyk┬│ad niesamowitego hartu ducha, ogromej woli walki - mimo wszystko i na przek├│r wszystkiemu. To najlepszy przyk┬│ad wprowadzenia w ┬┐ycie wielkiej, ponadczasowej, wspania┬│ej, bohaterskiej olimpijskiej IDEI."(...)

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] Nastŕpna »