WYBIERZ SPORTOWCA ROKU 2014!
Plebiscyt RMF FM i Interia.pl
Wybierz Sportowca Roku 2014 w Plebiscycie RMF FM i Interia.pl!
Zbigniew Bródka ... 6.8%
Marcin Gortat ... 1.3%
Justyna Kowalczyk ... 7.88%
£ukasz Kubot ... 0.35%
Micha³ Kwiatkowski ... 3.64%
Robert Lewandowski ... 2.44%
Rafa³ Majka ... 2.6%
Arkadiusz Milik ... 2.77%
Rafa³ Sonik ... 3.83%
Kamil Stoch ... 41.44%
Jan Szymañski ... 0.3%
Mariusz Wlaz³y ... 23.36%
Anita W³odarczyk ... 3.3%