WYBIERZ SPORTOWCA MIESIĄCA RMF FM I INTERIA.PL!
Luty 2014
Wybieramy Sportowca Miesi±ca RMF FM i Interia.pl: Kto zas³u¿y³ na ten tytu³ w lutym?
Zbigniew Bródka ... 23.39%
Justyna Kowalczyk ... 18.1%
Micha³ Kwiatkowski ... 1.91%
Kamil Stoch ... 53.62%
Dru¿yna: Katarzyna Bachleda-Curu¶, Natalia Czerwonka, Katarzyna Wo¼niak, Luiza Z³otkowska ... 1.94%
Dru¿yna: Zbigniew Bródka, Konrad Nied¼wiedzki, Jan Szymañski ... 1.04%