POSŁOWIE WYBRANI W OKRĘGACH
Okręg wyborczy nr 1 - Legnica:
WITEK Elżbieta Barbara
KW Prawo i Sprawiedliwość
SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA Małgorzata Helena
KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (LEWICA)
BORYS Piotr
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
LIPIŃSKI Adam Józef
KW Prawo i Sprawiedliwość
KUBÓW Krzysztof Jan
KW Prawo i Sprawiedliwość
MACHAŁEK Marzena Anna
KW Prawo i Sprawiedliwość
CZERNOW Zofia
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
KROPIWNICKI Robert
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
ZUBOWSKI Wojciech Michał
KW Prawo i Sprawiedliwość
SZYMAŃSKA Ewa Zofia
KW Prawo i Sprawiedliwość
ŻUK Stanisław Adam
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (KUKIZ)
OBAZ Robert Marcin
KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (LEWICA)