Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Artykuł sponsorowany
W sprawie o jazdę po alkoholu warto powalczyć o warunkowe umorzenie postępowania. Adnotacja o warunkowym umorzeniu postępowania pojawia się w Krajowym Rejestrze Karnym i jest usuwana po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu próby. Niemniej jednak warunkowe umorzenie postępowania nie jest równoznaczne ze skazaniem - osoba, wobec której warunkowo umorzono postępowanie, może uzyskać zaświadczenie o niekaralności.
fot.materiały prasowe

Jazda po alkoholu 2019 – Co grozi za jazdę po alkoholu?

(Zobacz więcej na: https://lextraffic.pl/jazda-po-pijanemu/)

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania?

Jakie warunki należy spełnić, by sąd mógł orzec warunkowe umorzenie postępowania? Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu karnego, sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania, jeżeli:

  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
  • postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa.

   Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby od roku do 3 lat. W okresie próby sąd może np. oddać oskarżonego pod dozór kuratora (i zobowiązać go do informowania o przebiegu okresu próby). Sąd może również nałożyć na oskarżonego inne obowiązki np. podjęcie terapii uzależnień.

Warunkowe umorzenie – sprawa o jazdę po alkoholu

    Warunkowego umorzenia postępowania karnego nie można zastosować w przypadku, gdy sprawca popełnił przestępstwo zagrożone karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności (art. 66 § 2 kk). Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi obecnie grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności (https://autoadwokat.pl/jazda-po-alkoholu-co-grozi/). W związku z tym sąd może orzec warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o jazdę po alkoholu (o ile zostały spełnione wszystkie wyżej wymienione przesłanki).

   Skazując sprawcę za przestępstwo z art. 178a § 1 kk, sąd obligatoryjnie orzeka oprócz kary zakaz prowadzenia pojazdów. Za jazdę po alkoholu środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów orzekany jest na okres co najmniej 3 lat (maksymalnie na 15 lat). W przypadku warunkowego umorzenia pojazdów orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów ma charakter fakultatywny. Zakaz prowadzenia pojazdów w razie warunkowego umorzenia postępowania może być orzeczony na okres nieprzekraczający 2 lat. Warunkowe umorzenie postępowania wiąże się zatem z możliwością szybszego odzyskania prawa jazdy.

   Zgodnie z art. 68 § 1 kk, sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany (za ponowną jazdę po alkoholu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów). Jeżeli sprawca w okresie próby w jakikolwiek sposób rażąco narusza porządek prawny, np. popełnił przestępstwo (inne niż to, za które został skazany), to sąd może podjąć warunkowo umorzone postępowanie ( art. 68 § 2 kk). Warunkowo umorzonego postępowania sąd nie może podjąć po upływie 6 miesięcy od daty zakończenia okresu próby.

Dowiedz się więcej na: https://lextraffic.pl/jazda-pod-wplywem-alkoholu-umorzenie-postepowania/

Zobacz także

Foods by Ann rośnie i tworzy Foods&Friends
Ponadczasowe sukienki na wiele okazji - Propozycja polskiej marki Mosquito
Amerykańskie gwiazdy młodego pokolenia wspierają walkę z rakiem piersi... na Instagramie