29 września 1794 r. na przywódcach konfederacji targowickiej wykonano wyroki śmierci według średniowiecznej formuły in effigie