Step to suchoroślowa formacja trawiasta. A stepowanie?