Wolność wsparta na oświacie i równość w obliczu prawa