Dostęp do opieki (27 Listopada 2020) - Felieton Tomasza OlbratowskiegoDodane: 27 listopada 2020Czas trwania: 02:15
Słuchacz zapytał esemesem pod 3322: Czy wg pana mamy w Polsce zagwarantowany w konstytucji dostęp do opieki zdrowotnej? Odpowiadam: Tak! Zobacz felieton Tomasza Olbratowskiego.
Producenci: Krzysztof Bodek